Paziņojums par konfidencialitāti

Pēdējais variants: 30.03.2022

Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu personas datus. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti mēs (“AkzoNobel”, “mēs” vai “mūsu”) paskaidrojam, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati tiešsaistē un bezsaistē:

 • mūsu vietnēs (“Vietnes”);
 • mūsu lietotnēs (“Lietotnes”);
 • mūsu (sociālo) plašsaziņas līdzekļu kanālos (“Mūsu sociālie plašsaziņas līdzekļi”);
 • mūsu e-pasta ziņojumos, ko sūtām jums, ir ar saiti uz šo konfidencialitātes politiku (“E-pasti”);
 • ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem (“Pakalpojumi”).

Kopā Vietnes, Lietotnes, Mūsu sociālos plašsaziņas līdzekļus, E-pastus un Pakalpojumus sauc “Pakalpojumi”.

1. Kāpēc tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus dažādiem mērķiem, kas ir aprakstīti tālāk.

1.1 Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sazinātos ar jums

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai atbildētu uz pieprasījumiem un izpildītu pieprasījumus, kad jūs sazināties ar mums, izmantojot kādu no mūsu tiešsaistes kontaktpersonas formām (piem., kad nosūtāt mums jautājumus, ieteikumus, sveicienus vai sūdzības, vai kad lūdzat citu informāciju par mūsu Pakalpojumiem). Mēs varam apstrādāt informāciju par jūsu vārdu, amatu, (uzņēmuma vai privāto) kontaktinformāciju (tostarp jūsu e-pasta adresi, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu) un jebkuru citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt kontaktpersonas formas atklāta lauka ierakstā.

Mēs apstrādājam šo informāciju, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko jūs varat atsaukt jebkurā laikā.

1.2 Aptaujām vai citai (mārketinga) komunikācijai

Ar jūsu piekrišanu mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai jums nosūtītu aptaujas par mūsu produktiem vai Pakalpojumiem, mārketinga komunikāciju vai sniegtu jaunākās ziņas par “AkzoNobel” pasākumiem, īpašiem piedāvājumiem, produktiem un Pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt.
Mēs varam izveidot profilus un analizēt jūsu mijiedarbības ar mūsu Pakalpojumiem. Tā mēs varam uzzināt par jūsu interesēm un varam pielāgot mūsu komunikāciju, lai tā atbilstu jūsu personiskajām interesēm.
Mēs apstrādāsim jūsu vārdu, jūsu e-pasta adresi un citus (personas) datus, ar kuriem varbūt esat dalījušies ar mums.

Mēs iesaistīsimies šajā darbībā ar jūsu piekrišanu, ko jūs varat atsaukt jebkurā laikā.

1.3 Produktu un pakalpojumu izstrādāšanai un uzlabošanai

Mēs apstrādājam savāktos personas datus dažādiem ar “AkzoNobel” uzņēmējdarbību saistītiem mērķiem, piemēram, tādiem kā jaunu produktu un Pakalpojumu izstrādāšana, mūsu Vietņu, Lietotņu un citu digitālo kanālu uzlabošana un pārveidošana, identificējot lietošanas tendences, nosakot mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti un izmantojot un paplašinot mūsu uzņēmējdarbības aktivitātes.
Ja iespējams, mēs izmantojam apkopotos datus. Dažkārt mēs apstrādājam tādus personas datus kā vārds, e-pasta adrese, IP adrese, dzimums, dzīvesvieta, pasta indeksa cipari un jebkuru citu informāciju, kas minēta šajā Paziņojumā vai ko esat mums citādi sniedzis(-gusi).

Mēs iesaistāmies šādās aktivitātēs, lai pārvaldītu mūsu līgumattiecības ar jums, kā arī/vai likumiskās intereses dēļ.

1.4 Mūsu Lietotņu vai Vietņu tehniskai un funkcionālai pārvaldībai

Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, mēs varam automātiski savākt noteiktu informāciju no jūsu ierīces. Mēs apstrādājam šo informāciju, lai jums palīdzētu ātri un vienkārši atrast informāciju un uzlabotu piekļuvi mūsu Vietnēm, Lietotnēm vai citiem ciparkanāliem un to funkcionalitāti.
Informācija, ko mēs automātiski vācam, var iekļaut tādu informāciju kā IP adrese, ierīces tips, unikālie ierīces identifikācijas numuri, pārlūkprogrammas tips, plaša ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piem., valsts vai pilsētas līmeņa atrašanās vieta) un citu tehnisko informāciju. Mēs varam arī vākt informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu Pakalpojumiem, tostarp vietnes, kurām jūs piekļūstat, un saites, uz kurām ir uzklikšķināts.

Mēs apstrādājam šo informāciju mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem.

1.5 Likumu un juridisko saistību ievērošana un “AkzoNobel” aktīvu un interešu aizsardzība

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus kā atbilstošus vai nepieciešamus (a) saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, tostarp likumiem ārpus jūsu rezidences vietas valsts un iekļaujot, piem., darījuma partnera uzticamības pārbaudi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un citu noziegumu finansēšanu; (b) lai ievērotu juridiskās saistības; (c) lai atbildētu uz valsts un valdības iestāžu pieprasījumiem; (d) lai izpildītu mūsu noteikumus un citas piemērojamās politikas; (e) lai aizsargātu mūsu aktīvus un/vai operācijas; (f) lai aizsargātu mūsu un/vai jūsu vai citu tiesības, konfidencialitāti, drošību vai īpašumu un (g) lai ļautu mums rīkoties saskaņā ar pieejamiem līdzekļiem vai ierobežot zaudējumus, ko varam ciest. Mēs varam arī apstrādāt apkopotos datus auditiem, lai pārliecinātos, ka mūsu iekšējie procesi funkcionē atbilstīgi paredzētajam lietojumam un atbilst juridiskajām, normatīvajām un līguma prasībām, pārkāpumu un drošības uzraudzības mērķiem, piemēram, lai atklātu un novērstu kiberuzbrukumus vai mēģinājumus izdarīt identitātes zādzību.
Ja prasīts, varam apstrādāt informāciju par jūsu vārdu, jūsu kontaktinformāciju, jūsu korespondenci ar “AkzoNobel”, to, kā izmantojat kādus no mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu informāciju, kas minēta šajā Paziņojumā vai ko citādi esat sniedzis(-gusi) mums, ja tas ir prasīts iepriekšējā punktā minētajos nolūkos.

Mēs varam apstrādāt šo informāciju, lai tā atbilstu juridiskajam pienākumam (“a”, “b” un “c”).

Mēs varam apstrādāt šo informāciju mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem (“d,” “e”, “f” un “g”).

Kopumā mēs izmantojam no jums savāktos personas datus tikai mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem mērķiem vai nolūkiem, ko esam paskaidrojuši jūsu personas datu vākšanas laikā. Tomēr, ja to atļauj piemērojamie datu aizsardzības likumi, mēs varam izmantot jūsu personas datus arī citiem mērķiem, paredzot, ka tie nav pretrunā ar nolūkiem, ko esam jums atklājuši.

Ja jūs mums sniedzat informāciju par kādu citu personu, nodrošiniet, ka jums ir attiecīgās personas atļauja to darīt šajā Paziņojumā par konfidencialitāti detalizēti izklāstītajiem mērķiem. Sniedzot personas datus, kas attiecas uz citu personu, jūs apstiprināt, ka jums ir tās piekrišana to darīt vai jums ir tiesības dot atļauju apstrādāt datus tās vārdā (piemēram, bērniem, par kuriem jums ir vecāku vai aizbildņu atbildība).

2. Sīkdatnes un līdzīga sekošanas tehnoloģija

Mūsu Vietnēs, Lietotnēs un Sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos mēs varam izmantot sīkdatnes un citu tehnoloģiju saviem iekšējiem analītikas mērķiem un, lai uzlabotu savu produktu un Pakalpojumu kvalitāti un attiecināmību un lai saturu un reklāmas padarītu jums piemērotāku.

Mēs izmantojam sekošanas sīkdatnes (sīkdatnes, lai sniegtu piemērotas reklāmas, vai tehnoloģija, kas seko lietotāja uzvedībai) tikai ar jūsu piekrišanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu lietoto sīkdatņu tipu, to izmantošanas iemeslu un to, kā varat kontrolēt savas sīkdatnes, skatiet mūsu Paziņojumu par sīkdatnēm.

3. Ar ko mēs dalāmies informācijā par jūsu personas datiem?

Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar:

 • Mūsu koncerna uzņēmumiem, mūsu trešo pušu partneriem un piegādātājiem, profesionāliem konsultantiem (tādiem kā bankas, apdrošināšanas sabiedrības, revidenti, juristi, grāmatveži un citi profesionālie konsultanti) un citām personām (tādām kā IKT, pakalpojumu sniedzēji, konsultāciju vai sūtīšanas pakalpojumu sniedzēji), kas apstrādā personas datus mūsu mērķu nodrošināšanas nolūkiem, kas ir raksturoti šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, mūsu Paziņojumā par sīkdatnēm, vai mērķiem, kas tiek norādīti personas datu vākšanas brīdī. Lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti ar augstu aizsardzības līmeni, koncerns “AkzoNobel” ir ieviesis “AkzoNobel” saistošus korporatīvos noteikumus (‘Klientiem, Piegādātājiem un Darījumu partneriem paredzēti noteikumi par personas datu privātuma aizsardzību’), kas nodrošina, ka ikviena “AkzoNobel” juridiskā persona piemēro tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni. Mēs esam vienojušies arī par tehniskajiem, organizatoriskajiem un līguma pasākumiem (tādi kā datu apstrādes līgumi) ar trešo pušu piegādātājiem, lai garantētu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti vienīgi iepriekš minētajiem mērķiem, un garantētu, ka jūsu personas dati ir labi aizsargāti;
 • Visas kompetentās tiesībaizsardzības, regulējošās iestādes, valsts aģentūras, tiesas vai citas trešās personas, ja uzskatām, ka informācijas atklāšana ir nepieciešama: (i) saskaņā ar piemērojamo likumdošanu vai noteikumiem; (ii) lai izmantotu, noteiktu vai aizstāvētu savu tiesisko pamatu vai (iii) lai aizsargātu jūsu vitālās intereses vai jebkuras citas personas intereses;
 • Citas personas saistībā ar korporatīvajiem darījumiem: laiku pa laikam mēs varam arī dalīties ar jūsu datiem korporatīvo darījumu procesā, piemēram, pārdodot uzņēmumu vai uzņēmuma daļu citam uzņēmumam, vai mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju reorganizācijas, apvienošanas vai nodošanas procesā, paredzot, ka mēs informējam tās personas, ka tās var apstrādāt jūsu personas datus vienīgi šajā Paziņojumā par konfidencialitāti atklātajiem mērķiem;
 • Citas personas, taču tikai gadījumā, ja esat tam piekritis(-usi) vai devis(-usi) mums norādījumu par informācijas atklāšanu šādām personām.

4. Kur tiek glabāti jūsu personas dati?

Sakarā ar mūsu vispārējo darbību dati, kurus esat mums nodevis(-usi) vai kuriem var piekļūt “AkzoNobel” meitasuzņēmumi un uzticamas trešās personas no daudzām valstīm visā pasaulē. Rezultātā jūsu dati var tikt apstrādāti ārpus valsts, kurā dzīvojat, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu šajā Paziņojumā aprakstītos mērķus. Mūsu galvenie serveri atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā, bet mūsu koncerna uzņēmumi un trešās personas piegādātāji darbojas visā pasaulē. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja apstrādājam jūsu personas datus, mēs varam tos apstrādāt jebkurā no šīm valstīm, uz kurām attiecas nākamā rindkopa.

Ja jūsu dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomiskajā zonā: valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas var būt datu aizsardzības likumi, kas atšķiras no jūsu valsts likumiem (un atsevišķos gadījumos nav ar tik augstu aizsardzības līmeni). Tomēr mēs vienmēr veicam pasākumus, lai garantētu, ka trešās personas apstrādā jūsu informāciju saskaņā ar šo Paziņojumu un ka mēs ievērojam piemērojamās likumīgās prasības, lai nodrošinātu jūsu informācijai adekvātu aizsardzību. Mēs nodrošināsim, ka gadījumā, ja jūsu dati tiek pārsūtīti uz citu valsti, tiem tiks nodrošināta attiecīga aizsardzība, izmantojot “AkzoNobel” Klientiem, Piegādātājiem un Darījumu partneriem paredzētos noteikumus par personas datu privātuma aizsardzību vai līgumus ar trešām personām. Tas var iekļaut Eiropas Komisijas standarta līguma punktu ieviešanu personiskās informācijas nodošanai, kas nosaka, ka personas datu saņēmējam jāaizsargā personas datu apstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības likumu.

5. Kā tiek aizsargāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti konfidenciāli, un mēs esam veikuši tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus pret šo datu nozaudēšanu vai nelikumīgu apstrādi. Mēs izmantojam vairākas drošības metodes, ieskaitot drošu serveri, ugunsmūri un šifrēšanu, kā arī fizisko drošību vietās, kur dati tiek glabāti.

Jums jāzina, ka informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Kaut gan mēs darām, kas saprātīgi ir iespējams, lai aizsargātu personas datus, mēs nevaram garantēt visu tiešsaistē atklāto personas datu drošību. Jūs piekrītat raksturīgajām drošības saistībām, lietojot internetu, un mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem drošības pārkāpumiem, ja vien neesam pārkāpuši piemērojamos likumus, un arī tikai līdz robežām, kas ir minētas attiecīgajos noteikumos.

6. Cik ilgi tiek saglabāti jūsu personas dati?

Mēs saglabājam jūsu personas tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajā Paziņojumā norādītos mērķus, ja vien piemērojamā likumdošanā nav prasīts vai atļauts ilgāks saglabāšanas periods. Piemēram, lai sniegtu jums prasīto pakalpojumu vai ievērotu citas piemērojamās juridiskās, nodokļu vai grāmatvedības prasības.

7. Kādus pieprasījumus varat veikt saistībā ar personas datiem?

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:

 • Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, atjaunināt vai pieprasīt tos dzēst. Turklāt jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūdzot mums ierobežot savu personas datu apstrādi vai lūdzot savu personas datu pārnešanu. Jūs varat īstenot šīs tiesības, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta tālāk.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu (“klauzula par tiesībām nepiedalīties”) mūsu sūtītajai mārketinga komunikācijai. Jūs varat īstenot šīs tiesības, uzklikšķinot uz saiti “atcelt abonēšanu” vai “klauzula par tiesībām nepiedalīties” mūsu sūtītajos e-pastos. Lai izvairītos no citām mārketinga formām, lūdzam sazināties ar mums, lietojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
 • Tāpat gadījumā, ja esam vākuši un apstrādājuši jūsu personas datus ar jūsu piekrišanu, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms atsaukšanas mūsu veiktās datu apstrādes likumību, kā arī neietekmē jūsu personas datu apstrādi, kas veikta, paļaujoties uz citiem likumīgas apstrādes pamatiem.
 • Lai gan mēs labprātāk vēlētos, ka jums nebūtu nekādu sūdzību pret mums, jums ir tiesības sūdzēties kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei par mūsu īstenoto jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Vairāk informāciju par to var sniegt vietējā datu aizsardzības iestāde.

Mēs sniedzam atbildi uz visiem pieprasījumiem, ko saņemam no fiziskām personām, kas vēlas, lai tiktu ievērotas to datu aizsardzības tiesības saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem.

8. Saites uz trešo personu vietnēm un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem (tādiem kā Facebook, LinkedIn utt.)

8.1. Saites uz trešo personu vietnēm un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem

Mūsu pakalpojumi var saturēt saites uz un no mūsu partneru tīkliem, reklamētājiem, mūsu korporatīvā koncerna meitasuzņēmumiem un dalībniekiem. Ja sekojat kādai saitei, ņemiet vērā, ka šīm trešajām personām ir sava konfidencialitātes politika/lietošanas noteikumi, un mēs nepieņemam nekādu atbildību vai saistības par tām. Pirms personas datu sniegšanas pārbaudiet šo trešo personu Paziņojumus par konfidencialitāti.

8.2. Vienotā pierakstīšanās, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus

Mēs piedāvājam arī iespēju izveidot kontu ar mums, izmantojot savus sociālā tīkla kontus (piemēram, “Facebook”). Tas ietaupīs laiku saistībā ar konta izveidi, jo jūsu pierakstīšanās akreditācijas dati tiks importēti no jūsu sociālā tīkla konta. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izmantojat šo “sociālo pieteikšanās” iespēju, mēs varam saņemt noteiktu informāciju no sociālā tīkla, piemēram, tādu kā jūsu vārds, vecums, atrašanās vieta, izvēles, nodarbošanās un citus personas datus, kas ir norādīti šim sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālam. Šo informāciju mēs neesam prasījuši, bet tā tiek nodrošināta automātiski no sociālā tīkla, izmantojot sociālo pieteikšanās iespēju. Pēc konta izveidošanas jums būs iespēja to papildināt ar jebkuru informāciju, ko vēlaties dalīties ar mums.

8.3. Mārketinga satura pieprasīšana sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Ja jums ir konts sociālajā plašsaziņas līdzeklī un jūs aktīvi darbojaties šajā sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā, jūs varat redzēt mūsu reklāmu, kas ietver formu. Šī tā dēvētā formas reklāma ir (displeja) reklāma, kas dod iespēju pieprasīt tādu mārketinga saturu kā vajadzīgā produkta informācija, veicināšanas vai iedvesmas idejas. Prasītais saturs jums tiks nosūtīts, piemēram, kā informatīvā biļetena e-pasti.

Lai dalītos ar šo saturu ar jums, mēs saņemsim tādu kontaktinformāciju kā jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un piedalīšanās piekrišanu mūsu mārketinga aktivitātēm. Ņemiet vērā, ka tad, kad jūs iesniedzat formu, mēs varam saņemt noteiktu informāciju no sociālā tīkla, piemēram, tādu kā jūsu vārds, vecums, atrašanās vieta, izvēles, nodarbošanās un citus jūsu norādītos personas datus šim sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālam. Šo informāciju mēs neesam prasījuši, bet to automātiski nodrošina sociālais tīkls.

Mēs nedalāmies ar jūsu kontaktinformāciju un to nepārdodam trešām personām, izņemot tās trešās personas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu prasīto pakalpojumu. Jūs vienmēr varat atteikties no šiem e-pastiem un pieprasīt dzēst savus datus, kurus mēs pārvaldām.

9. Personas dati bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu

Ja vēl nav sasniegts 16 gadu vecums, mēs mudinām jūs lūgt viena no vecākiem vai juridisko aizbildņu rakstveida atļauju, pirms kādi jūsu personas dati tiek nodoti mums.

Ja esat māte vai tēvs, mēs lūdzam sekot tam, kā jūsu bērns izmanto mūsu Pakalpojumus, un nodrošināt, ka mēs nesaņemam jūsu bērna personas datus bez jūsu rakstveida atļaujas. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu bērna personas datiem, lūdzam sazināties ar mums.

10. Kā sazināties ar mums

Ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, lietojot mūsu sazināšanās formu vai šādu informāciju:

Izmantojot pastu:
Corporate Privacy Officer
Akzo Nobel N.V.
AkzoNobel Center
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
The Netherlands

Juridiskā persona, kas ir atbildīga par jūsu personas datu apstrādi, kā tas noteikts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, ir Akzo Nobel Baltics SIA.